NAZIV PROJEKTA:
KiR rekonstrukcija TPJ Maloprodaja Vinkovci

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Postojeći skladišni kapaciteti trgovinske poslovne jedinice (TPJ) Maloprodaje Vinkovci nisu dostatni za potrebe centralnog skladištenja trgovačke robe u strateškoj poslovnoj jedinici (SPJ) Maloprodaja niti je neto prodajna površina TPJ dovoljnog kapaciteta za skladištenje trgovačke robe za potrebe TPJ u policama u prostoru trgovine. Ovo je središnji problem koji se rješava projektom. Ovaj problem je logistička barijera daljnjem rastu SPJ Maloprodaja i rastu poduzeća Vinkoprom. Projekt ima svrhu ojačati konkurentske kapacitete poduzeća kroz rekonstrukciju TPJ Maloprodaja Vinkovci u čijem će sastavu nakon rekonstrukcije biti centralno logističko skladište za čitavu SPJ Maloprodaje koja trenutno ima sedam TPJ. Povećanjem skladišnih kapaciteta rekonstruirane građevine omogućili bi se preduvjeti daljnjeg rasta poduzeća otvaranjem novih TPJ u Slavoniji i Baranji, a to bi izravno utjecalo na značajan rast prihoda i broja zaposlenih. Također, rekonstruirana građevina imala bi veći neto prodajni prostor već postojeće trgovine što bi utjecalo i na veći prihod od prodaje u TPJ Maloprodaja Vinkovci. Rješenjem ovog problema otklonila bi se logistička barijera daljnjem rastu i zapošljavanju novih ljudi.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj:
Doprinijeti povećanju konkurentnosti i ostvarenju vizije i misije poduzeća kroz ekonomski učinkovit rast SPJ Maloprodaja povećanjem prihoda i broja zaposlenih.

Specifični cilj:
Rekonstruirana građevina TPJ Maloprodaja Vinkovci i stvoreni prostorni kapaciteti za novo centralno skladište trgovačke robe što stvara logističke pretpostavke za povećanje prihoda i novi rast SPJ Maloprodaja.

Očekivani rezultati projekta:
PM.1. Izrađen plan i dokumentacija za javnu nabavu te ugovoreni izvođač radova „ključ u ruke“.
PM.2. Izrađeni izvedbeni projekti i provedeni stručni nadzori.
PM.3. Izdana uporabna dozvola.
PM.4. Izvršen energetski pregled građevine.
PM.5. Kreirana materijalna i elektronička arhiva projektne dokumentacije.
PM.6. Osigurana kvaliteta tijekom izvršavanja projektnih aktivnosti.
PM.7. Kreirano Završno izvješće o provedbi projekta i izvršena revizija troškova projekta.
WP1. Izvršena prva faza pripremnih, zemljanih i radova na rušenju.
WP2. Završen armiračko-betonski dio rekonstrukcije.
WP3. Završen zidarski i izolacijski dio građevine.
WP4. Postavljeni paneli, limarija i pod-konstrukcija.
WP5. Završeno unutarnje uređenje.
WP6. Izgrađen sustav električnih instalacija i uređaja.
WP7. Izgrađen sustav vodovoda, kanalizacije i termo-tehničkih uređaja.
WP8. Završeno uređenje okoliša.
WP9. Montirana solarna elektrana.
WP-V- Široj javnosti promoviran projekt i projektni rezultati.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
Ukupna vrijednost projekta 9.117.902,01 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi 6.800.488,53 HRK
Bespovratna sredstva 2.423.540,19 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Razdoblje provedbe projekta 10.12.2017. – 10.12.2019.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
e-mail: marina.cepo@vinkoprom.com mobilni telefon: 098-477-054
e-mail: stanislav.raguz@vinkoprom.com mobilni telefon: 099-324-3716

X