DONACIJE I SPONZORSTVA

Vinkoprom d.o.o. želi pružiti potporu kvalitetnim znanstvenim, obrazovnim, ekološkim, kulturnim programima i programima koji promoviraju obiteljske vrijednosti te svojim prihodovnim sredstvima donira sredstva za provedbu programa i projekata ustanova, udruga i drugih organizacija civilnog društva.
Zahtjevi za donacije i sponzorstva zaprimaju se kontinuirano tijekom cijele godine.

PROGRAMSKA PODRUČJA ZA DODJELU DONACIJA I SPONZORSTVA

Programska područja za donacije poduzeće VINKOPROM će kontinuirano tijekom cijele godine rasporediti na slijedeće programe:

ZNANJE I OBRAZOVANJE

znanstveni projekti, poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, odgojno obrazovni projekti

OKOLIŠ

projekti promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu, projekti poboljšanja stanja okoliša, projekti zaštite ljudi i dobara

KULTURNA BAŠTINA

aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine, projekti očuvanja i obnove građevina i umjetničkih djela koji su zaštićeni od strane ministarstava

OBITELJSKE VRIJEDNOSTI

karitativni projekti i aktivnosti od značaja za obitelj, zaštita i promicanje temeljnih kršćanskih vrijednosti, podrška siromašnim obiteljima i osobama s posebnim potrebama, sigurnost djece i mladih, prevencija svih oblika ovisnosti

Programska područja za sponzorstva poduzeće VINKOPROM će kontinuirano tijekom cijele godine rasporediti na slijedeće programe:

ZNANJE I OBRAZOVANJE

znanstvene i obrazovne konferencije, konferencije koje promiču inovativnost, kreativnost i razvoj civilnog društva, tisak knjiga koji promiču temeljna kršćanska načela i obiteljske vrijednosti

KULTURNA BAŠTINA

obnova i očuvanje kulturne baštine, umjetničkih djela i građevnih objekata, manifestacije koje promiču očuvanje kulturne baštine

SPORT

sportski klubovi koji promiču zdravlje, sportski klubovi koji sudjeluju u radu s djecom i mladima te osobama sa posebnim potrebama

X